Om Jakkal

Vi på Jakkal Engineering är ett konsultbolag bestående av ett team med lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling.

Vår tyngdpunkt ligger på mekanisk konstruktion och vi har erfarenhet både av riktigt stora och små projekt. När det kommer till att utveckla Er verksamhet är inget jobb för litet.

Effektivt innebär inte att man springer fortare eller jobbar längre dagar. Det innebär att man jobbar smartare och utvecklar verksamheten. För att trovärdigt erbjuda våra kunder en effektiv utveckling har vi ställt höga krav på vår egen effektivitet. Detta har gjort att vi specialutvecklat verktyg och system själva vilket gör oss mycket kostnadseffektiva - något som våra kunder drar nytta av.


Historia

Verksamheten startade
29:e juli 2013 - det är datumet som Jakkals verksamhet startade efter en tids planerande och fram för allt programmerande.

Förberedelserna
Den spännande historien om hur förberedelserna och utvecklingen av många av de verktyg vi dagligen använder oss av fram till verksamhetsstart berättar vi gärna, men över en kopp kaffe.