Tillsammans utvecklar vi för framtiden.

Jakkal’s vision är att förse industrin med smarta och effektiva kundanpassade produktionslösningar samt teknisk expertis inom området.

Projekt

Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudie, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för del-faser i projekt samt som systemleverantör.

Konsulting

Jakkal erbjuder kompetenta medarbetare med tyngdpunkt inom mekanisk konstruktion, el & automation, produktionsteknik samt projektledning. Vi kan även erbjuda kompetens inom andra områden genom hela er organisation.

Produktionsutveckling

Produktutveckling

Projektledning

Konstruktion

El & Automation

Additiv tillverkning -
3D printing

Bemanning / Rekrytering

Produktionsutveckling och produktionseffektivisering är viktigt för att vara konkurrenskraftig in i framtiden. Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin och produktionsutveckling. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens för att utveckla effektivare och mer lönsamma produktionsprocesser.

All produktutveckling börjar med en idé och en vision.
Vårt mål är att vara en naturlig partner som stöttar våra kunder i deras produktutvecklingsprocess. Vi har erfarenhet av allt från förstudier, utveckling, prototypframtagning till industrialisering.

Vi har erfarenhet av både produktions- och produktutvecklingsprojekt. Det går utmärkt att använda sig av oss både till specifika delmål och för att hålla ihop helheten från början till slut.

Vi har erfarenhet av både konstruktion av produktionsutrustningar såsom fixturer, lyftverktyg och monteringsceller (inklusive CE-märkning, nyckelklart) men också produktunderhåll och helhetsåttagande med produktuppdateringar mm.

En digitaliserad produktion med bättre produktivitet, kvalité och lönsamhet är en viktig konkurrensfaktor inom industrin.

Vi kan leverera smarta och kompletta automationslösningar till industrin. Vi hjälper gärna till hela vägen från start till mål.

Additiv tillverkning är en tillverkningsteknik där man lager för lager bygger upp en tredimensionell komponent utifrån en 3D – CAD – modell.

Tekniken har många styrkor: den tillåter variation och komplexitet utan merkostnad, den tillåter produktion av former som inte går att producera med traditionell teknik.

Rätt kompetens är viktig för verksamheten. Genom en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess så hjälper vi till med rekryteringar samt hyrrekryteringar enligt ert behov.

Om oss

ETT

ENKELT

VAL

JAKKAL